Fundamental  tadqiqotlar loyihasi

Past o‘lchamli tarmoqlangan tuzilmalarda kvant transporti va kvazizarralar dinamikasi: shaffof kvant tarmoqlarni modellashtirish va dizaynlashtirish

O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan moliyalashtiriladi
(01.10.2021-31.09.2026)

Created by GBehzod